Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wysłaniem zamówienia i rejestracją zapisujesz się  do newslettera i wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie przekazywanych przez Ciebie danych osobowych („Dane osobowe”) w celu wypełnienia swoich zobowiązań ze strony Bloom Cosmetics, s.r.o. (bloomrobbins.pl) i zgody na podstawie ustawy nr. 428/2002 Dz. U. o ochronie danych osobistych, z późniejszymi zmianami. Klient potwierdza również, że dane osobowe są prawdziwe, kompletne,a w przypadku jakiejkolwiek zmiany danych osobowych jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu pośrednikowi na e-mail hello@bloomrobbins.pl. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przez ograniczony czas od ich przyznania do dwóch lat po zakończeniu wszystkich obowiązków i / lub innych stosunków prawnych między Tobą a Bloom Cosmetics s.r.o. (bloomrobbins.pl). Możesz wycofać tę zgodę na piśmie, wysyłając pisemne zawiadomienie o wycofaniu do Bloom Cosmetics s.r.o. (bloomrobbins.pl). Klient nie jest uprawniony do wycofania zgody przed osiągnięciem celu przetwarzania i podania danych osobowych określonych powyżej. Klient potwierdza, że ​​przed uzyskaniem danych osobowych został poinformowany przez Pośrednika o faktach określonych w myśl ustawy nr 428/2002 Dz.U. w sprawie ochrony danych osobowych, a także został poinformowany o swoich prawach wynikających z art. 20 ustawy nr. 428/2002 Dz.U. w sprawie ochrony danych osobowych.